تور صربستان | تور لحظه آخری صربستان | تور بلگراد| تور لحظه آخری بلگراد صربستان (به صربی: Србија)، با نام رسمی جمهوری صربستان، یک کشور محصور در خشکی در مرکز جنوب شرقی اروپا می باشد که بخش جنوبی جلگهٔ پانونی و جنوب شبه‌جزیره بالکان را در برگرفته‌است. شرایط طبیعی و به‌ویژه ناهمواری‌ها و شرایط توپوگرافیک صربستان به‌گونه‌ای است که برخلاف دیگر جمهوری‌های پیشین یوگسلاوی که غلبهٔ مناطق کوهستانی در آن‌ها چشمگیر است، بهره‌مند از دشت‌های واسطه‌ای کوچک و بزرگ است که به همراه اقلیمی نسبتاً مساعد و متنوع و وجود منابع آب تقریباً کافی به بزرگترین مرکز تولیدات فراورده‌های کشاورزی یوگوسلاوی تبدیل شده‌بود. عبور رودخانه دانوب و شاخه‌های آن نیاز آب کشاورزی ۹۴٪ از زمین‌های زیر کشت صربستان و وویوودینا را بر طرف می‌کند. بلگراد پایتخت این کشور است. http://serbia.mihanblog.com 2020-07-02T01:40:09+01:00 text/html 2018-06-23T20:47:23+01:00 serbia.mihanblog.com تور فرودگاه http://serbia.mihanblog.com/post/7 <iframe frameborder="0" scrolling="auto" src="http://Forodgah.com/" width="800" height="600">&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href="http://booking.Forodgah.com/public/widget/163153/3126593772?selected_tab=F"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Search&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;</iframe> text/html 2017-12-02T07:53:30+01:00 serbia.mihanblog.com تور تور لحظه آخری صربستان آذرماه 96 http://serbia.mihanblog.com/post/6 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">تور لحظه آخری صربستان آذرماه 96</font></b></div><div><br><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;"><b><font size="1">&nbsp;نام هتل</font></b></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;"><b><font size="1">&nbsp;خدمات , ستاره</font></b></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;"><b><font size="1">&nbsp;هر نفر اتاق دوتخته</font></b></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;"><b><font size="1">&nbsp;هر نفر اتاق یکتخته</font></b></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;"><b><font size="1">&nbsp;کوک با تخت</font></b></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;"><b><font size="1">&nbsp;کودک بدون تخت</font></b></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;"><b><font size="1">&nbsp;توضیحات</font></b></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;ABA</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/4</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2395000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3175000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1755000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1495000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">آفر استثنایی نوساز</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;COMPASS RIVER&nbsp;</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/3</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2495000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3275000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1855000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1845000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;HERITAGE</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/4</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2495000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3275000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1850000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1495000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">آفر استثنایی لوکس</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;KASINA</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/3</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2590000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">3345000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1875000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1845000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;PERAG</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/4</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2795000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3645000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1955000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1845000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;LIFE DESIGN</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/4</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2795000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3645000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1955000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1845000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;METROPOL</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/5</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2995000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;4255000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2045000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1495000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">آفر استثنایی&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;ZIRA</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/4</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3095000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;4095000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2095000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1845000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;SAINT TEN</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/5</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3195000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;4675000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2195000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1495000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">آفر استثنایی لوکس</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;CROWN PLAZA</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;BB/4</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;3295000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;4475000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;2225000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;1845000</td><td style="text-align: center; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 14.2857%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/699/2096309/serbiatourismlogo.gif" alt="تور صربستان"></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: webyekan, Candara; font-size: 12px; font-weight: 700; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);">برنامه پروازی تور صربستان :&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: webyekan, Candara; font-size: 12px; font-weight: 700; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: webyekan, Candara; font-size: 12px; font-weight: 700; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);">تهران به استانبول 03:50 _ 06:35 استانبول به بلگراد 10:25 _ 10:15 *** بلگراد به استانبول 15:45 _ 19:30 استانبول به تهران 23:30 _ 03:00&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: webyekan, Candara; font-size: 12px; font-weight: 700; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);"><br></span></div><div><span style="text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);"><font color="#333333" face="webyekan, Candara" style=""><div style="font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: right;">خدمات تور صربستان :</div><div style="font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: right;">1-ترانسفر فرودگاهی&nbsp;<b style="text-align: center;"><div style="text-align: right; display: inline !important;">2-بلیط رفت و برگشت&nbsp;</div></b><b style="text-align: center;"><div style="text-align: right; display: inline !important;">3-گشت شهری رایگان با ناهار&nbsp;</div></b><b style="text-align: center;"><div style="text-align: right; display: inline !important;">4-بیمه مسافرتی</div></b></div><div style="font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: right;"><b style="text-align: center;"><div style="text-align: right; display: inline !important;"><br></div></b></div><div style="font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: right;"><b style="text-align: center;"><div style="text-align: right; display: inline !important;">توضیحات تور صربستان:</div></b></div><div style="font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: right;"><b style="text-align: center;"><div style="text-align: right; display: inline !important;"><br></div></b></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center; font-size: 12px;"><div style="text-align: right; display: inline !important;"><b><div style="">•<span style="white-space: pre;"> </span>نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 399.000 تومان می باشد.&nbsp;</div><div style="">•<span style="white-space:pre"> </span>پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.&nbsp;</div><div style="">•<span style="white-space:pre"> </span>هتل ها و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند .&nbsp;</div><div style="">•<span style="white-space: pre;"> </span>مسئولیت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده می باشد.</div><div style=""><br></div><div style="">مدارک سفر به صربستان : پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار</div><div style=""><br></div></b></div></span></div></font></span></div> text/html 2017-12-01T18:38:30+01:00 serbia.mihanblog.com تور تور صربستان | تور بلگراد http://serbia.mihanblog.com/post/5 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">کشور اروپایی صربستان با طبیعت زیبای خود هر ساله میزبان تعداد بسیار زیادی توریست میباشد که به تازگی ویزای توریستی برای اتباع ایران و هند را لغو کرد. شما به راحتی و بدون نیاز به ویزا میتوانید از تور صربستان استفاده نمایید.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کشور صربستان در جنوب شرق قاره اروپا و در شبه جزیره بالکان قرار گرفته است. صربستان با کشورهای مجارستان، رومانی، بلغارستان، مقدونیه، مونته نگرو، کرواسی و بوسنی و هرزگوین همسایه است. شهر بلگراد پایتخت صربستان است که بزرگترین و معروفترین شهر صربستان به شمار می رود.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کشور صربستان و شهر بلگراد فاقد دریا می باشند اما شهر بلگراد بین رودخانه های دانوب و ساوا قرار گرفته و تعدادی از بهترین هتل های بلگراد در جوار این رودخانه ها قرار دارند. در نتیجه مسافرین محترمی که تور صربستان را خریداری می نمایند می توانند تورهای کشتی کروز را نیز به صورت جداگانه خریداری کنند و در زمان اقامتشان از آن استفاده کنند.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همچنین یک دریاچه توریستی مصنوعی به نام آدا سیگانلیا در بلگراد ایجاد شده که در آن یک جزیره توریستی هم وجود دارد. بنابراین مسافران محترم&nbsp;</font></span><a href="https://tour90.com/بلگراد" target="" title="">تور صربستان</a><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;می توانند از تفریحات ساحلی نیز استفاده نمایند.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مردم بومی صربستان به زبانهای صربی و مجاری صحبت می کنند که برای مسافران تور صربستان ناشناخته است. اما اکثر افرادی که در بلگراد و سایر شهرهای بزرگ و نقاط توریستی هستند می توانند به زبان انگلیسی با شما صحبت کنند، بنابراین با دانستن زبان انگلیسی مشکلی از این بابت نخواهید داشت.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">واحد پول رسمی صربستان دینار صربستان است. در ایران تقریبا هیچ صرافی را نمیتوان پیدا کرد که این واحد پولی را داشته باشد بنابراین مسافران تور صربستان باید با خود یورو ببرند. می توانید از صرافی هایی که در صربستان هستند برای تبدیل یورو به دینار صربستان استفاده کنید. در فروشگاهها و در هنگام استفاده از تاکسی و غیره می توانید هزینه را به یورو نیز پرداخت کنید اما معمولا این کار از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چرا باید تور صربستان را انتخاب کنیم؟</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">صربستان یک کشور اروپایی است که ایرانی ها برای سفر به آن نیازی به اخذ ویزا ندارند، در نتیجه بدون دردسر می توان به کشور اروپایی صربسنان سفر کرد.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">صربستان طبیعت فوق العاده ای دارد. شهر بلگراد در حاشیه رودخانه دانوب و ساوا قرار دارد و شهر سرسبز و پر دار و درختی نیز هست و ارزش دیدن را دارد.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">ترکیه، دبی، مالزی، تایلند و ... مقاصدی هستند که همه می روند، ولی تور صربستان خاص است.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">وجود دریاچه مصنوعی آدا سیگانلیا و رودخانه های دانوب و ساوا باعث شده شمایی که به تور صربستان می روید بتوانید از کشتی های کروز و تفریحات ساحلی آن نیز استفاده کنید.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">پروازهای تور صربستان</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">از آنجا که در حال حاضر پرواز مستقیمی بین ایران و صربستان وجود ندارد، تور صربستان با پروازهای هواپیمایی های پگاسوس، اطلس جت، ایرفلوت و ترکیش ایرلاینز قابل انجام است.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با توجه به اینکه هواپیمایی ترکیش به شهرهای مختلف ایران پرواز دارد، تور صربستان از تهران ، تور صربستان از تبریز ، تور صربستان از مشهد ، تور صربستان از اصفهان و تور صربستان از شیراز قابل انجام است.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هتل های تور صربستان</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">در صربستان و مخصوصا در بلگراد هتل های متنوعی وجود دارد، از هتل های 2 و 3 ستاره گرفته تا هتل های 5 ستاره لوکس و زنجیره ای. به صورت پیش فرض همه هتل ها خدمات Bed &amp; Breakfast یا با صبحانه ارائه می دهند .&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">البته با توجه به اینکه غذا و خورد و خوراک در صربستان و بلگراد به نسبت ارزان است، بهتر است که هتل صربستان را با خدمات صبحانه بگیرید و برای بقیه وعده ها از رستوران ها و کافه های مختلفی که در شهر وجود دارد استفاده کنید.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ما سعی کرده ایم مجموعه ای از بهترین هتل های صربستان و بلگراد را برای شما انتخاب کنیم که خدمات بهتری به مسافران ارائه می دهند، ولی می توانیم همه هتل های صربستان را به درخواست شما برایتان رزرو کنیم. لطفا با ما تماس بگیرید!</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هتل های بلگراد معمولا به صورت Bed &amp; Breakfast هستند یعنی فقط صبحانه به صورت رایگان به شما ارائه می شود و برای ناهار و شام باید وجه پرداخت کنید. البته افرادی که به اروپا سفر کرده اند می دانند در اکثر کشورهای اروپایی همین رویه وجود دارد.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#575656"><span style="line-height: 25.5px;">&nbsp;</span></font><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);">وقتی به تور صربستان رفتیم چه غذایی بخوریم؟</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">رستوران های بین المللی نظیر مک دونالدز، پیتزا هات، کی اف سی و غیره در بلگراد و سایر شهرهای صربستان وجود دارند. همچنین رستوران های ایتالیایی زیادی در صربستان هستند که با ذائقه ایرانی جور متناسبند و مسافران محترم تور صربستان می توانند از آن استفاده می کنند. بنابراین در تور صربستان مشکل غذا نخواهید داشت، ولی اگر می خواهید از تور صربستان استفاده کنید به شما پیشنهاد می دهیم غذاهای بومی صربستان را نیز امتحان کنید.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از غذاهای معروف صربستان می توان به Pljeskavica اشاره کرد که گوشت چرخ شده گریل شده با ادویه های مخصوص منطقه بالکان است. همچنین غذایی به نام Sarma هست که در واقع همان دلمه برگ مو خودمان است. همچنین غذایی به نام Cepavi هست که شبیه کوفته گوشت است و همچنین غذاهای دیگر. لطفا برای اطلاعات بیشتر صفحه غذاهای صربستان را مشاهده فرمایید.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در تور صربستان چگونه به دیدن جاذبه های گردشگری برویم؟</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">بلگراد پایتخت صربستان دارای سیستم حمل و نقل عمومی کاملی است که شامل تراموا و اتوبوس می باشد. هر چند وسایل حمل و نقل عمومی ممکن است خیلی جدید نباشند و در بعضی موارد فاقد سیستم تهویه باشد ولی گزینه ارزان قیمتی برای افرادی است که میخواهند از تور صربستان استفاده کنند.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تاکسی در همه جای بلگراد و صربستان یافت می شود. هزینه ای که تاکسی ها از مسافر تور صربستان دریافت می کنند بستگی به مقدار مسافت طی شده دارد و به طور تقریبی به ازای هر کیلومتر باید 2 یورو پرداخت کنید. البته اکثر هزینه ها به صورت توافقی هستند و می توانید قبل از استفاده از تاکسی هزینه را با راننده طی کنید. همچنین می توانید از او بخواهید که از تاکسی متر استفاده کند.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تفریحات تور صربستان</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">مسافران&nbsp;</span></font><a href="https://tour90.com/بلگراد" target="" title="">تور بلگراد</a><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">&nbsp;که به دنبال شب زنده داری و تفریحات هستند می توانند از کلاب های مختلف این شهر استفاده کنند. کلاب ها به دو نوع تابستانی و زمستانی تقسیم می شوند که کلاب های زمستانی در فصاهای سربسته هستند. کلاب های صربستان معمولا هزینه ورودی از افراد نمی گیرند و در تمام شب های سال فعال هستند. به طور کلی تور صربستان گزینه مناسبی برای افرادی است که دنبال این تفریحات هستند.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">علاوه بر تفریحات شبانه می توانید به دیدن جاذبه های تاریخی و طبیعی بلگراد نیز بروید.&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گشت شهری بلگراد</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#575656"><span style="line-height: 25.5px;">بلگراد یکی از قدیمی ترین شهرهای اروپا است و از زمانهای دور محل تلاقی غرب و شرق اروپا بوده است. شهر در نقطه اتصال دو رود معروف اروپا یعنی دانوب و ساوا قرار گرفته است که این رودها از 3 جهت بلگراد را در بر گرفته اند.</span></font><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);">گشت بلگراد را با پیاده روی در بزرگترین پارک بلگراد به نام Kalemegdan آغاز کنید که یک قلعه قدیمی هم در آن وجود دارد. چشم انداز زیبای محل تلاقی دانوب و ساوا و محله Novi Beograd مکان بسیار مناسبی برای گرفتن عکس یادگاری در تور بلگراد است. به پیاده روی خود به سمت محله قدیمی بلگراد یا Old Town از طریق خیابان Knez Mihailova Street ادامه دهید. میدان جمهوری یا Republic Square و موزه و تئاتر ملی یا National Museum را خواهید دید.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سوار اتوبوس یا تاکسی شوید و به House of Flower بروید که مقبره رهبر پیشین یوگوسلاوی Josip Broz Tito است و از زیباییهای آن لذت ببرید. برای صرف شام به محله Skadarlija بروید. این محل شما را به چند صد سال پیش خواهد برد و می توانید از غذا و نوشیدنی عالی در محیطی زیبا لذت ببرید.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قایق سواری در رودخانه دانوب و ساوا</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">تور قایق های کروز که شما را در رودخانه های دانوب و ساوا می گردانند یکی از بهترین کارهایی است که در بلگراد &nbsp;می توانید انجام دهید. کروزهای مختلفی برای این تور وجود دارد که هر کدام برنامه خاص خود را دارند. تور کروز حداقل 2 ساعت طول می کشد و می تواند بسته به هزینه ای که انجام میدهید تا ساعت ها از آن استفاده کنید. می توانید ناهار یا شام را بر روی کروز باشید و تجربه بی نظیری را در تور صربستان داشته باشید. عکسبرداری را فراموش نکنید!</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شب صربی یا Serbian Gala Dinner</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">در این تور شما به رستورانی برده می شوید که در آن انواع و اقسام غذاهای محلی صربستان سرو می شود و همچنین موسیقی محلی و رقص محلی صربستان در حین صرف شام برای شما به صورت زنده اجرا خواهد شد و شبی شاد و به یاد ماندنی را تجربه خواهید کرد.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#575656"><span style="line-height: 25.5px;">&nbsp;</span></font><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);">بازدید از شهرهای Topola و Oplenac</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">به فاصله تقریبا 75 کیلومتر یا 1 ساعت رانندگی از بلگراد به شهر Topola می رسید که طبیعت فوق العاده زیبایی دارد و محل تفریح پادشاهان صربستان بوده است و مقبره چند تن از آنان نیز در این شهر قرار دارد. موزه، کلیسا، مدرسه و سایر محل های توریستی که در این شهرها وجود دارند را حتما ببینید.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شب زنده داری در بلگراد</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">مسافران تور بلگراد که به دنبال شب زنده داری و تفریحات مربوطه هستند می توانند از کلاب های مختلف این شهر استفاده کنند. کلاب ها به دو نوع تابستانی و زمستانی تقسیم می شوند که کلاب های زمستانی در فصاهای سربسته هستند. کلاب های صربستان معمولا هزینه ورودی از افراد نمی گیرند و در تمام شب های سال فعال هستند. به طور کلی تور صربستان گزینه مناسبی برای افرادی است که دنبال این تفریحات هستند.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خدمات تور صربستان پاییز 96</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#575656"><span style="line-height: 25.5px;">خدمات تور صربستان عبارتند از:&nbsp;</span></font><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);">بلیط رفت و برگشت هواپیما به مقصد بلگراد .&nbsp;</span><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);">اقامت در بهترین هتل های بلگراد به همراه صبحانه.&nbsp;</span><span style="line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);">گشت شهری یک روز کامل با نهار&nbsp;</span></font><font color="#575656" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="line-height: 25.5px;">بیمه مسافرتی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 25.5px; color: rgb(87, 86, 86);">ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت در شهر بلگراد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی صربستان</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8.5px;"><font color="#575656" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 25.5px;">نیازی به ویزا ندارد</span></font></p> text/html 2017-09-05T14:05:17+01:00 serbia.mihanblog.com تور جغرافیای طبیعی صربستان http://serbia.mihanblog.com/post/3 <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">جغرافیای طبیعی صربستان<br></span></span></strong></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">صربستان مثل دیگر كشورهای حوزه بالكان سرسبز و دارای مناظر طبیعی بسیار دیدنی است.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;از مناطق طبیعی آن می توان چشمه های آب معدنی&nbsp;<em>آرنجلواس</em>، دلتای رود&nbsp;<em>دانوب</em>،‌رود&nbsp;<em>ساوا</em>و درّه سرسبز&nbsp;<em>كوسو</em>و&nbsp; را نام برد.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://belgrade.icro.ir/uploads/sava_51889.jpg"></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">از تلاقی&nbsp; دو رود&nbsp;<em>ساوا</em>&nbsp;&nbsp;و&nbsp;<em>دانوب</em>&nbsp;دلتای زیبایی در پایین&nbsp; قلعه قدیمی&nbsp;&nbsp;<em>كاله مگدان</em>&nbsp; بلگراد بوجود آمده و چشم انداز بسیار زیبایی آفریده كه از دیرباز گردشگران داخلی و خارجی را به سوی خود جذب كرده است.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">صربستان كشوری كوهستانی است و از&nbsp; مهمترین رشته كوههای آن می توان&nbsp;<em>آلپهای دنیاری</em>&nbsp;را نام برد.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://belgrade.icro.ir/uploads/danub_51890.jpg"></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">رود&nbsp;&nbsp;<em>دانوب</em>&nbsp;یكی از بزرگترین و&nbsp; معروفترین رودهای قاره اروپا&nbsp; و یكی از مسیرهای مهم و پرتردد آبی این قاره می باشد.این رودخانه از میان برخی از كشورهای اروپایی نیز میگذرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;كشورصربستان به دلیل اینكه در كنار دریای آدریاتیك واقع شده است دارای آب و هوای معتدل اروپایی&nbsp; است.معدل درجه حرارت در طول سال، 11 درجه سانتیگراد می باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://belgrade.icro.ir/uploads/kale_51892.jpg"></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">میزان رطوبت در این كشور بسیاربالا است.و در برخی مناطق گاهی تا 90% هم میرسد.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;از سال 2002 میلادی نقاطی از این كشور از جمله بلگراد به دلیل تغییر شرایط جوی كره زمین، گرمای 40 درجه را تجربه كرد كه بنا به اظهار شهروندان و محققین هوا شناسی این مقدار دما در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">مرتفع ترین كوه صربستان&nbsp;<em>دراویسا&nbsp;</em><em>Deravica</em>&nbsp; نام دارد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://belgrade.icro.ir/uploads/Deravica_51891.jpg"></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">تغییر دمای هوا در این كشور بویژه در پایتخت آن فوق العاده متغیر است،در یك روز زمستانی،صبح هوا گرفته ومه غلیظی بر شهر سایه افكنده، پیش از ظهر هوا آفتابی و گرم میشود،بعد از ظهر ابری و نم نم باران توأم با سوز سرما، پاییز را یاد آور می شود،و نزدیك غروب باران تبدیل به برف شده و كمی قبل از نیمه شب كه برفها یخ زدند،هلهله كودكان را می شنوید كه به همراه بزرگترهای خود در شیب های تند سورتمه سواری می كنند.بنابر این در یك روز شاهد چهار فصل&nbsp; هستید.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://belgrade.icro.ir/uploads/snow_51893.jpg"></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">در مجموع صربستان كشوری است با زمستانهای سرد و تابستان هایی گرم.در تابستان بارندگی كمتر بوده و در این مدت هوای بسیار خشك و گرمی در اكثر نقاط صربستان در جریان است. شدت گرما در تابستان به حدی می رسد،كه اگر یك تا دوهفته باران نبارد تمامی سبزه ها و گلها خشك می شوند،اما پس از هر بارندگی طبیعت از نو به یاد بهار می افتد.</span></p><p style="font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">حداكثر دمای هوا&nbsp; در&nbsp; فصل تابستان 40 درجه سانتی گراد&nbsp; و در زمستانهای سرد و طولانی،دمای هوا گاهی به منفی 20 درجه نیز كاهش می یابد.</span></p> </div></div> text/html 2017-09-03T06:39:20+01:00 serbia.mihanblog.com تور کلیسای جامع سنت ساوا (به صربی: Храм светог Саве) کلیسای ارتدکس در بلگراد http://serbia.mihanblog.com/post/2 کلیسای جامع سنت ساوا (به صربی: Храм светог Саве) یک کلیسای ارتدکس در بلگراد صربستان است که بزرگترین کلیسای جامع ارتدکس در ناحیه بالکان به شمار می‌رود و همچنین یکی از برزگترین کلیساهای جامع ارتدکس در دنیا نیز هست. این سازه به ساوا اختصاص یافته‌است. ساوا کسی بود که کلیسای ارتدکس صربستان را بنا نهاد و تاثیر مهمی بر تاریخ قرون وسطی در صربستان داشت. تمام ساخت بنا با کمک مالی مردم بوده‌است.<br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/699/2096309/SaintSava.jpg" alt="کلیسای سنت ساوا" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></div><br>با اینکه نام رسمی آن کلیسای جامع است اما یک کلیسای جامع محسوب نمی‌شود زیرا محل کار اسقف اعظم شهر بلگراد کلیسای جامع سنت مایکل است نه سنت ساوا . text/html 2017-09-02T08:16:13+01:00 serbia.mihanblog.com تور آشنایی با صربستان و بلگراد http://serbia.mihanblog.com/post/1 <table style="width: 100%" class="boxtable_530" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 100%" class="topcenterimg_530" align="center" valign="top">آشنایی با صربستان و بلگراد<br></td><td class="topleftimg_530" valign="top"><br></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="AR-SA">موقعیت صربستان :</span></span></span></strong></p> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;">جمهوری صربستان کشوری است که در جنوب شرق اروپا، در شبه‌جزیره بالکان و در جلگه پانونیا واقع شده است. </span></span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;">این کشور نقطه تقاطع مرکز، جنوب و خاور اروپاست. رودخانه دانوب (2850 کیلومتر) در یک‌سوم قلمرو شمالی کشور جاری است. طول 588 کیومتری این رودخانه در کشور، &nbsp;مرز با کرواسی و بخشی از مرز با رومانی را تشکیل داده‌است. از دیگر رودخانه‌های صربستان می‌توان «ساوا»، «تامیش»، «درینا»، «موراوا» و «بگی» را نام برد.</span></span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;">بیش از یک چهارم سرزمین صربستان (27%) پوشیده از جنگل است.<span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> <span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تقسیمات کشوری:</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: normal;" align="left"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA">قلمرو جمهوری صربستان شامل دو استان خودمختار ویودینا و کوزوو و همچنین صربستان مرکزی می‌باشد.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: normal;" align="left"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA">استان کوزوو در تاریخ 17 فوریه 2008 اعلام استقلال کرده است. این اعلام استقلال از جانب دولت مرکزی صربستان به رسمیت شناخته نمی‌شود. با این حال استقلال کوزوو را تاکنون بیش از 100 کشور عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته‌‌ است.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA">جمهوری صربستان در واقع شامل 29 منطقه اداری، 23 شهر، 28 منطقه شهرداری در شهرها، 150 شهرداری، 6158 محله و 195 محله شهری می‌گردد.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA"><br></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span lang="AR-SA">همسایگان: </span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;">جمهوری صربستان از شمال با<span lang="AR-SA">&nbsp;</span> مجارستان و از شرق با رومانی و بلغارستان و از جنوب با آلبانی و مقدونیه و از غرب با كرواسی و بوسنی‌هرزه گوین هم مرز می باشد.</span></span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span>جمهوری صربستان در مسیر تردد زمینی آسیا به مركز اروپا واقع شده و<span lang="AR-SA">&nbsp;</span> از نظر موقعیت جغرافیایی پس از بلغارستان دومین كشور در قاره اروپا می باشد.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"> <span lang="AR-SA">فاصله تقریبی تهران تا بلگراد 3700 كیلومتر است.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA"><br></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA"><span style="color: #ff0000;"><strong>برخی اطلاعات کلی در مورد صربستان</strong></span><br></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA"> </span></span></span></p><table style="text-align: right;" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" width="328" valign="top"> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA"><span style="color: #000000;"><span lang="AR-SA">مساحت:</span></span></span></span></span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">88407 كیلومتر مربع (115مین کشور جهان)</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">طول مرزها:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">2364.4 کیلومتر</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">ارتفاع از سطح دریا:</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">کوتاه ترین نقطه:</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">بلندترین نقطه:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p align="left"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">مصب رودخانه تیموک به دانوب با 28 متر</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">قله جراویتسا در ارتفاعات پروکلتیا (کوزوو) &nbsp;با 2656 متر</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">جمعیت (2011) و بدون احتساب کوزوو:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">7186862 نفر</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">نرخ شهرنشینی:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">52 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">نرخ رشد جمعیت (در مقیاس 1000 نفر):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"><span style="font-size: 10pt;">9.4-<br></span></td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">مذهب:</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">مسیحی ارتدکس:</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">اسلام:</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">مسیحی کاتولیک:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p align="left"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">84.5 %</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">3.1 %</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">4.96 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p dir="rtl"><span style="font-size: 10pt;">زبان رسمی:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">صربی</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">سایر زبان‌های با کاربرد رسمی:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">مجاری، رومانیایی، بوشنیاکی و ...</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">پرچم:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">با سه رنگ قرمز، آبی و سفید</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">روز ملی:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">15 فوریه <br></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">واحد پول:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">دینار صربستان RSD</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">تولید ناخالص ملی (2013):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">80467 میلیون دلار (هفتاد و چهارمین کشور جهان)</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">اسمی: 43700 میلیون دلار (هشتادمین کشور جهان)</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">درآمد سرانه ملی (2013):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">11085 دلار</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">اسمی: (6017 دلار)</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">نرخ رشد تولید ناخالص ملی (سه ماهه سوم 2013):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">3.7 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">تولید ناخالص ملی به تفکیک</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p align="left"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;کشاورزی :</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">10.6 %<br></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;صنعت:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">28.6%</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">خدمات:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">70.8 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">نیروی کار (2012):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p align="left"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;کشاورزی :</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">21.9 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;صنعت:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">19.5 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">خدمات:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">58.6 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">نرخ بیکاری (نوامبر 2013):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">20.1 %</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">میزان درآمد متوسط ماهیانه (نوامبر 2013):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">726 دلار</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">حجم صادرات (2013):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">17.1 میلیارد دلار</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">حجم واردات &nbsp;(2013):</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">22.03 میلیارد دلار</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">مهمترین شرکای اقتصادی:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">روسیه، آلمان، ایتالیا ، چین، بوسنی‌هرزگووین، اسلوونی<br></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">كد تلفن بین المللی:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">00381</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">دامنه اینترنت:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p dir="ltr"><span style="font-size: 10pt;">.RS</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">طول مرزهای کشور:</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">2364 کیلومتر</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p align="left"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p align="left"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">برخی از شهرهای بزرگ صربستان (بیش از 100 هزار نفر)</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p align="left"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">بلگراد</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">1639121 نفر</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">نووی‌ساد</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">335701 نفر</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">نیش</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">257867 نفر</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="328" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">کراگویواتس</span></p> </td> <td width="312" valign="top"> <p><span style="font-size: 10pt;">177468 نفر</span></p> </td> </tr> </tbody> </table><br>